Most Religious Families in Tajikistan

Muslim

NameAdherantsSample SizeOverall RankPrevalency
Abdullaev100 %321/
Abdulloev100 %641/
Abdurakhimov100 %181/
Abrorov100 %101/
Ahmedov100 %151/
Akhmedov100 %851/
Akhmedova100 %121/
Akramov100 %321/
Aliev100 %681/
Alieva100 %151/
Alimov100 %341/
Aminov100 %261/
Amonov100 %131/
Ashurov100 %671/
Asoev100 %141/
Asrorov100 %111/
Azimov100 %341/
Azimova100 %101/
Azizov100 %561/
Azizova100 %121/
Babadzhanov100 %121/
Babaev100 %231/
Barotov100 %241/
Berdiev100 %111/
Boboev100 %581/
Boev100 %111/
Dadabaev100 %101/
Davlatov100 %651/
Davlatova100 %141/
Davlyatov100 %131/
Dusmatov100 %131/
Dzhabborov100 %101/
Dzhalilov100 %171/
Dzhalolov100 %111/
Dzhumaev100 %271/
Dzhuraev100 %581/
Ergashev100 %191/
Fayziev100 %131/
Fayzulloev100 %191/
Fozilov100 %141/
Gafarov100 %121/
Gafurov100 %431/
Ganiev100 %261/
Gulomov100 %111/
Gulov100 %151/
Hakimov100 %111/
Hasanov100 %141/
Homidov100 %101/
Ibragimov100 %541/
Ibragimova100 %111/
Ikromov100 %151/
Isaev100 %101/
Iskandarov100 %101/
Islomov100 %101/
Ismailov100 %171/
Ismatov100 %161/
Ismoilov100 %411/
Isoev100 %111/
Juraev100 %211/
Kadirov100 %101/
Kadyrov100 %271/
Kalandarov100 %131/
Kamolov100 %381/
Karimov100 %1151/
Karimova100 %221/
Kasimov100 %131/
Kasymov100 %121/
Kayumov100 %351/
Khabibov100 %111/
Khafizov100 %111/
Khaitov100 %121/
Khakimov100 %501/
Khalikov100 %121/
Khalilov100 %111/
Khalimov100 %231/
Khamidov100 %391/
Khamroev100 %101/
Khasanov100 %471/
Khaydarov100 %241/
Khodzhaev100 %261/
Kholboboev100 %101/
Kholikov100 %151/
Kholmatov100 %201/
Kholov100 %381/
Khomidov100 %101/
Khudoyberdiev100 %111/
Kodirov100 %331/
Komilov100 %141/
Kosimov100 %151/
Kudratov100 %121/
Kurbanov100 %521/
Kurbonov100 %751/
Latipov100 %161/
Mahmudov100 %121/
Makhkamov100 %301/
Makhmudov100 %471/
Mamadzhanov100 %111/
Mansurov100 %301/
Mirov100 %171/
Mirzoev100 %1121/
Mirzoeva100 %211/
Mukhiddinov100 %101/
Mulloev100 %101/
Muminov100 %241/
Muminova100 %111/
Murodov100 %501/
Musoev100 %241/
Nabiev100 %261/
Naimov100 %161/
Nasriddinov100 %101/
Nazarov100 %801/
Nazarova100 %181/
Nazirov100 %151/
Negmatov100 %241/
Nematov100 %131/
Niezov100 %101/
Niyazov100 %101/
Normatov100 %121/
Norov100 %111/
Nosirov100 %221/
Nozimov100 %131/
Nuraliev100 %201/
Nurmatov100 %191/
Nurov100 %251/
Obidov100 %201/
Ochilov100 %151/
Odinaev100 %501/
Olimov100 %421/
Oripov100 %131/
Pirov100 %171/
Pulatov100 %311/
Rabiev100 %131/
Radzhabov100 %561/
Radzhabova100 %111/
Rahimov100 %291/
Rahmatov100 %101/
Rahmonov100 %161/
Rajabov100 %171/
Rakhimov100 %961/
Rakhimova100 %131/
Rakhmatov100 %241/
Rakhmonov100 %551/
Rasulov100 %341/
Raupov100 %101/
Rizoev100 %161/
Rozikov100 %111/
Rustamov100 %301/
Rustamova100 %101/
Ruziev100 %131/
Sabirov100 %111/
Saburov100 %111/
Sadykov100 %121/
Safarov100 %961/
Safarova100 %121/
Saidov100 %1201/
Saidova100 %121/
Salikhov100 %111/
Salimov100 %331/
Salomov100 %111/
Samadov100 %321/
Samiev100 %151/
Sanginov100 %291/
Sattorov100 %421/
Saydaliev100 %141/
Sharifov100 %271/
Sharifzoda100 %111/
Sharipov100 %1661/
Sharipova100 %211/
Sharopov100 %101/
Shermatov100 %181/
Sherov100 %141/
Shodiev100 %161/
Shoev100 %121/
Shokirov100 %251/
Shukurov100 %361/
Sidikov100 %101/
Sobirov100 %261/
Soliev100 %171/
Sulaymonov100 %101/
Sultanov100 %101/
Sultonov100 %251/
Tabarov100 %121/
Tagaev100 %111/
Toirov100 %101/
Tolibov100 %161/
Toshmatov100 %151/
Tukhtaev100 %101/
Turaev100 %151/
Tursunov100 %391/
Umarov100 %571/
Umarova100 %141/
Urunov100 %111/
Usmanov100 %181/
Usmonov100 %311/
Vakhobov100 %121/
Valiev100 %231/
Vokhidov100 %111/
Yakubov100 %301/
Yorov100 %141/
Yuldashev100 %211/