Most Religious Families in Kyrgyzstan

Protestant

NameAdherantsSample SizeOverall RankPrevalency
Kim21.429 %287/
Bogdanova10 %1017/
Ivanova10 %1017/
Popov10 %1017/
Pak8.333 %1220/
Tsoy8.333 %1220/

Orthodox

NameAdherantsSample SizeOverall RankPrevalency
Ivanov100 %171/
Kuznetsov100 %101/
Smirnov100 %121/
Pak91.667 %1268/
Tsoy91.667 %1268/
Bogdanova90 %1070/
Ivanova90 %1070/
Popov90 %1070/
Kim78.571 %2882/

Muslim

NameAdherantsSample SizeOverall RankPrevalency
Abdrakhmanova100 %101/
Abdullaev100 %291/
Abdullaeva100 %171/
Abdurakhmanov100 %131/
Abdykadyrov100 %131/
Abdyldaev100 %191/
Abdyldaeva100 %121/
Adylbekov100 %101/
Akbarov100 %101/
Akhmedov100 %141/
Akmatov100 %291/
Akmatova100 %281/
Akylbekov100 %101/
Aliev100 %381/
Alieva100 %341/
Alimbekov100 %111/
Alimov100 %201/
Almazbekov100 %131/
Almazbekova100 %101/
Amanov100 %131/
Amatov100 %131/
Anarbaev100 %161/
Asanbaev100 %111/
Asanbekova100 %101/
Asanov100 %311/
Asanova100 %221/
Ashimov100 %111/
Askarov100 %101/
Atabaev100 %111/
Azimov100 %171/
Azimova100 %101/
Bakirov100 %161/
Baktybekova100 %121/
Bazarbaev100 %131/
Bolotbekov100 %131/
Bolotbekova100 %111/
Egemberdiev100 %151/
Egemberdieva100 %101/
Ergeshov100 %181/
Ergeshova100 %131/
Erkinbekov100 %111/
Ermatov100 %111/
Ibragimov100 %221/
Ibragimova100 %131/
Ibraimov100 %231/
Ibraimova100 %161/
Isaev100 %151/
Isaeva100 %111/
Isakov100 %261/
Isakova100 %141/
Ismailov100 %391/
Ismailova100 %341/
Ismanov100 %101/
Israilov100 %161/
Kadyrov100 %331/
Kadyrova100 %151/
Kamalov100 %111/
Kamchybekova100 %111/
Kanybekov100 %151/
Kaparova100 %121/
Karabaeva100 %111/
Karimov100 %171/
Karimova100 %181/
Kasymbekov100 %101/
Kasymov100 %161/
Kasymova100 %141/
Khakimov100 %101/
Khan100 %121/
Kubanychbekov100 %211/
Kubanychbekova100 %131/
Kubatov100 %101/
Kubatova100 %101/
Kurbanov100 %131/
Kurbanova100 %111/
Kurmanbekov100 %101/
Malikov100 %141/
Mamadzhanov100 %111/
Mamatov100 %141/
Mamatova100 %111/
Mamytov100 %211/
Mamytova100 %141/
Maratov100 %111/
Mirzaev100 %111/
Musaev100 %231/
Musaeva100 %151/
Niyazov100 %111/
Nurbekov100 %141/
Nurdinov100 %121/
Nurdinova100 %121/
Nurlanova100 %151/
Omuraliev100 %101/
Omurzakov100 %101/
Orozbaev100 %131/
Osmonaliev100 %121/
Osmonov100 %231/
Osmonova100 %141/
Rysbaev100 %101/
Sabirov100 %141/
Sadykov100 %211/
Sadykova100 %161/
Sagynbaev100 %141/
Saliev100 %121/
Satybaldiev100 %181/
Shamshiev100 %161/
Sharipov100 %121/
Sheraliev100 %141/
Sulaymanov100 %211/
Sulaymanova100 %111/
Sultanov100 %221/
Sultanova100 %161/
Sydykov100 %251/
Sydykova100 %161/
Taalaybekov100 %171/
Tagaev100 %171/
Tashmatov100 %101/
Temirbekov100 %131/
Temirbekova100 %111/
Toktogulov100 %101/
Toktosunov100 %201/
Toktosunova100 %161/
Turdaliev100 %151/
Turdubaev100 %141/
Umarov100 %201/
Usenov100 %171/
Usenova100 %141/
Usmanov100 %111/
Yakubov100 %111/
Yuldashev100 %271/
Yusupov100 %281/
Yusupova100 %131/
Zakirov100 %221/
Zhanybekov100 %111/
Zhaparov100 %121/
Zhusupov100 %101/